GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….

 

Narozen/á ……………………………………………………………………………………………

 

 Bytem ………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

uděluje tímto

 

Jméno a příjmení živnostníka:……………………………………………………………………………………………….

 

IČO: …………………………………………..

 

Sídlo provozovny…………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail:……………………………………………………………………………….tel.:………………………………………….

(dále jen „Správce“ )

 

 

 

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 

1.Osobní údaje, které budou zpracovány:

     jméno a příjmení,

     poštovní adresa,

     emailová adresa,

     telefonický kontakt,

     číslo bankovního účtu.

 

 

  1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 

 

 

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

 

V ………………………………… dne …………………………

 

 

 

 

…………………………………

podpis Subjektu údajů